Aan de slag met veilig gedrag

5,00

Op voorraad

Beschrijving

De werkwijzer Aan de slag met veilig gedrag laat zien hoe u een binnen uw bedrijf kunt werken aan gedragsbewustwording.

Veilig en gezond werkgedrag wordt voor een groot deel bepaald door de organisatiecultuur. Veiligheidsbewustzijn is een belangrijk onderdeel van de normen en waarden van een organisatie. Daarbij horen ook de houding en het gedrag van de medewerkers van die organisatie: hoe zij in hun werk met elkaar en externe relaties omgaan. In een ideale wereld handelen alle medewerkers altijd doordacht en houden ze zich aan de regels en afspraken die in het bedrijf gelden. De praktijk is weerbarstiger. Mensen gedragen zich niet altijd rationeel, maar laten zich leiden door persoonlijke overtuigingen, gewoonten en emoties. Ook in een bedrijf.

De werkwijzer Aan de slag met veilig gedrag laat zien hoe u praktisch, laagdrempelig én effectief invulling kunt geven aan het opstellen en uitvoeren van een programma gedragsbewustwording. Zodat na verloop van tijd veilig en gezond werkgedrag ook binnen uw organisatie een automatisme wordt.